Thông minh có thể luyện tập

5 Sở thích giúp bạn thông minh hơn

Tự khi sinh ra chỉ có 1 số ít cá nhân là có trí tuệ hơn người, thông minh giỏi giang. Còn lại thì sao? Các cụ có câu “Cần cù bù thông minh”, thông minh có thể rèn luyện qua thời gian. Chúng ta có thể làm nhiều thứ để thúc đẩy trí óc phát triển, suy nghĩ nhạy bén hơn.

Và dưới đây là 5 hoạt động giúp chúng ta thông minh hơn.

Các sở thích giúp thông minh