Khái niệm “cách ly”

Khái niệm “Cách ly” trong mạch điện và trong 1 hệ thống về bản chất đó là không có 1 đường dẫn điện giữa đầu vào và đầu ra. Hầu hết các kỹ sư đều biết sử dụng biến áp để cách ly điện xoay chiều. Đây cũng là 1 tiêu chuẩn của nhiều thiết kế về nguồn AC.

Khái niệm “Cách ly” cũng thường dùng cho tín hiệu và các sub-circuit. Thông tin của tín hiệu được truyền đi giữa các phần khác nhau của mạch/hệ thống nhưng không có mối liên hệ vật lý (ví dụ dây dẫn điện) nào giữa các phần với nhau. Tại sao các kỹ sư phải thiết kế bộ cách ly?

Một vài ứng dụng sử dụng cách ly

AC - DC Isolated Feedback

Nguồn techonline.com