Các công cụ hỗ trợ SEO trực tuyến

Các công cụ mà SEOer không thể thiếu

Flora Pang, một nhà tư vấn trong lĩnh vực Markerting Online đã có bài tổng hợp các công cụ hỗ trợ SEO trực tuyến mà cô sử dụng trong quá trình làm việc. Những công cụ này có tính năng không thua kém các công cụ trả phí, và đặc biệt là nó miễn phí.

Các công cụ bao gồm:

Infographic tổng hợp các công cụ SEO miễn phí không thể thiếu với SEO-er.

Infographic - Các công cụ mà SEOer không thể thiếu

Tham khảo các công cụ tại đây

Từ: Florapang.com