Backup Solutions

Khi triển khai một mạch điện trong thưc tế, có nhiều trường hợp do mất điện hoặc có sự cố về nguồn điện đột ngột khiến dữ liệu đang xử lý trong Vi điều khiển (MCU) bị mất. Cần có 1 giải pháp để lưu trữ dữ liệu khi mất điện vào Flash hoặc EPPROM.

Có nhiều giải pháp để làm việc này như:

Bài viết này sẽ đưa thêm 1 giải pháp nữa giúp khắc phục vấn đề này với ưu điểm hơn hẳn về chi phí cũng như hiệu năng hệ thống.

Nguyên lý của giải pháp này như sau:

Sau khi VĐK hoàn thành xong công việc lưu trữ dữ liệu thì năng lượng trong tụ điện cũng tiêu tán hết, sau đó hệ thống tắt hoàn toàn.

Với chi phí tụ điện rất rẻ, cũng khiến nguồn vào VĐK ổn định hơn, hệ thống không phải đọc ghi nhiều.

Giải pháp này cũng có thể áp dụng với các dòng chip Xử lý khác một cách đơn giản.

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý, có thể áp dụng với các chip khác tương tự.

Đệm nguồn và chân ngắt ngoài

Trong hình trên: