Simple wireless sensor

Mạch cảm biến không dây sử dụng MSP430 và nRF24L01

Mạch cảm biến không dây sử dụng MSP430 và module nRF24L01

Thành phần chính của mạch gồm có:

Nguyên lý hoạt động của mạch

Thông số mạch

Mạch Client

Mạch Station

Sơ đồ nguyên lý

Client Schematic

Đối với mạch Station, chỉ là kết nối cách chân của module với KIT LaunchPad. Các bạn có thể xem trong phần khai báo của mã nguồn.

Mã nguồn cho VDK (Viết trên IAR)

Các bạn có thể tải về mã nguồn từ link sau:

Source MSP430 - nRF24L01

Desktop Application (Non-Public)

Giao diện Realtime View ứng dụng PC

Giao diện phần ReViewer

Chi tiết phần mềm:

Do mới ngâm cứu nên tính năng còn hạn chế, chưa hỗ trợ hoạt động theo node… và phầm mềm chưa có tính tùy biến cao.