Altium PCB Filter

PCB Filter - Query Language trong Altium

Đã bao giờ bạn muốn tìm kiếm lọc nâng cao hơn những gì mà PCB Inspector có thể tìm kiếm, ví dụ bạn muốn lọc ra những đối tượng có thuộc tính là (Top Layer hoặc Bottom Layer ) nhưng nó phải là ( Track hoặc Via)… Lúc này bạn sẽ cần đến PCB Filter.

Cơ chế hoạt động của PCB Filter

Nhấn F12 trong giao diện PCB Editor để mở ra cửa sổ PCB Filter.

PCB Filter là một chức năng có trong Altium hỗ trợ truy vấn mạnh mẽ để tìm và chỉnh sửa chính xác đối tượng mà chúng ta cần. Vậy giữa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đối tượng như track, via, pad… trong một bản thiết kế, để lọc ra những đối tượng mà chúng ta cần thì chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ query dạng như sau: (OnTopLayer Or OnBottomLayer) And (IsTrack Or IsVia) Kết quả sau khi lọc từ câu lệnh query trên:

Tìm track hoặc via trên 2 lớp TOP và BOT

Ngoài việc tự gõ lệnh filter như trên, chúng ta có thể lựa chọn đối tượng và toán hạng dễ dàng bằng cách click chuột như sau:

Lựa chọn đối tượng và toán hạng

Trong nhiều trường hợp chúng ta muốn đưa ra điều kiện tìm kiếm lọc nâng cao hơn nữa, khi mà các tuỳ chọn có sẵn trên PCB Filter không đáp ứng được, lúc này bạn cần đến Helper để giúp xây dựng được điều kiện lọc phức tạp và thông minh hơn.

Sử dụng Query Helper để lọc nâng cao

Ứng dụng

Đây là công cụ hỗ trợ ngoài Find Similar Object, giúp người thiết kế tìm kiếm cùng lúc nhiều loại đối tượng, sau đó có thể áp dụng cho những đối tượng này những quy tắc thiết kế theo ý mình.

Ứng dụng PCB Filter trong việc tạo PCB Rule

Tham khảo thêm

Bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này ở đây: