ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Hàn mạch và bảo quản máy hàn đúng cách

Hàn mạch - một số vấn đề cơ bản Nói đến hàn thì không ai là không biết hàn, có điều hàn có chuẩn hay không? Biết cách sử dụng và bảo quản máy hàn hay không lại là chuyện khác. Bài viết này tôi không miêu tả cách hàn, cũng như sử dụng máy hàn như thế nào. Tôi sẽ đưa ra một số chú ý khi hàn và sử dụng máy hàn sao cho hợp lý.