ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Hướng dẫn cài TraceGraph hỗ trợ cho NS2

TraceGraph TraceGraph là bộ phân tích file trace, sử dụng kèm với phần mềm mô phỏng Network Simulator để xử lý, thống kê dữ liệu sinh ra từ NS. Chương trình này hỗ trợ cả Windows, Linux, Unix. Trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ hướng dẫn nhanh việc cài đặt bộ phân tích bổ sung này trên Linux (Trên máy đã cài đặt NS2), trong ví dụ này là Ubuntu và Lubuntu.