ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Trick] Chuyển đổi Menuboot dạng Graphic và Text trên Windows

Menu boot trên Windows Menuboot là thành phần giúp người dùng lựa chọn hệ điều hành khởi động trên máy tính có cài nhiều hệ điều hành. Kể từ khi Windows 8 ra đời đem đếm giao diện menuboot tươi mới, hiện đại hơn so với tùy chọn có tính năng tương tự trên các phiên bản Windows 7 trở về trước. Trên Windows 8, giao diện hiện đại (phong cách Metro) được thiết kế đồ họa bắt mắt, thân thiện hơn.