ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Share] Tập hợp một số BTL cơ sở mạng thông tin

Bài trước tôi đã hướng dẫn cách cài đặt và các thành phần của phần mềm mô phỏng mạng NS2 (Network Simulator). Hướng dẫn cài đặt Network Simulator 2 (NS2) Dựa vào những kiến thức lý thuyết về định tuyến, hàng đợi, mạng hàng đợi… của môn Cơ sở mạng thông tin đã học trên lớp, kết hợp với việc đọc code và viết code chạy test ngay là cách nhanh nhất để xử lý bài tập lớn môn này.