ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Trick] Phục hồi, Cài đặt Windows ngay từ ổ cứng

Cài windows từ ổ cứng Hiện nay, việc cài đặt và phục hồi Windows có thể làm thông qua rất nhiều cách, có thể nhắc đến một số cách như: Cài đặt qua cách truyền thống là dùng đĩa CD. Cài đặt thông qua cách tạo bộ cài tạm thời qua USB. Cài đặt từ file ISO với trợ giúp của phần mềm WinNT Setup trong môi trường Windows PE.