ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Xem Size code nạp vào VĐK trên CCS

Dung lượng code trên CCS Vi điều khiển là đơn vị xử lý cỡ nhỏ, có tài nguyên giới hạn. Vì vậy khi lập trình cho vi điều khiển, việc kiểm soát mức độ sử dụng tài nguyên là khá quan trọng. Xem dung lượng code nạp vào VDK trên IAR Với các dòng vi điều khiển chung của TI (Texas Instruments), nhà sản xuất có hỗ trợ luôn cả môi trường lập trình (IDE) là Code Composer Studio (CCS).

Tạo file hex với CCS - Lập trình MSP30

Tạo file hex với CCS Hướng dẫn xuất file hex từ trình biên dịch CCS (Code Composer Studio) Đọc thêm: Tạo file hex với IAR Với CCS v5 Click chọn Project => Properties Trong cửa sổ Properties, chọn mục Build bên trái. Trong tab Build Steps, chọn định dạng TI-TXT (xuất ra file .txt) hoặc INTEL-HEX (xuất ra file .hex) tại mục Apply Predefined Step. Nhấn OK để đồng ý cho sự thay đổi.