ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

MSP430 - Chống rung phím đơn giản

Chống rung phím Rung phím là hiện tượng tín hiệu bị nhiễu (không dứt khoát) khi nhấn phím. Hiện tượng này xảy ra do tiếp điểm vật lý trong nút nhấn tiếp xúc không tốt, dẫn đến có thể trong 1 lần nhấn phím nhưng gây ra nhiều xung tín hiệu như trong hình trên. Có nhiều giải pháp để khắc phục hiện tượng này. Chống rung phím bằng phần mềm Chúng ta sẽ thêm vào những đoạn mã giúp MCU bỏ qua những tín hiệu không mong muốn bằng cách thêm vào những khoảng thời gian Delay sau khi nhấn phím, hệ thống sẽ chờ đến khi tín hiệu ổn định rồi mới lấy và xử lý tín hiệu.