ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

WPF - Hiển thị văn bản trong RichTextBox

Hiển thị văn bản trong RichTextBox Bạn có thể để ý rằng trong WPF, RichTextBox không có phương thức add văn bản vào như Text hoặc Contents. Vì vây, bạn sẽ phải điều chỉnh lại một chút để có thể thuần phục control này, ngoài ra bạn cũng có thể hiển thị văn bản đã được định dạng như là in nghiêng, đậm, tô màu cho chữ… vân vân và vân vân.

[CSharp] Bảo vệ Database SQLite bằng mật khẩu

Bảo vệ Database SQLite Khi thiết kế ứng dụng, để lưu trữ một số dữ liệu nhỏ thì người ta hay dùng XML, JSON hoặc SQLite. Các phương pháp lưu trữ này có ưu điểm là có tính di động (portable) cao, không yêu cầu máy tính phải cài thêm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào khác. Lưu trữ ở dạng này thì thường là dữ liệu thô ở dạng plain-text, không được mã hóa.

[CSharp] Tăng hiệu suất Insert dữ liệu khi làm việc với SQLite

Trong SQLite, mỗi khi muốn chèn 1 bản ghi vào Database thì chúng ra cứ query rồi exec là được. Nhưng khi bạn muốn insert (chèn) hàng trăm, hàng ngàn cho đến hàng triệu bản ghi thì phương pháp trên sẽ khiến cỗ máy của chúng ta ì ạch 1 cách không thể tưởng tượng nổi. May mắn rằng SQLite có hỗ trợ chúng ta 1 phương pháp đóng gói nhiều câu lệnh insert vào làm một gói rồi thực thi nó trong 1 lần duy nhất.

[Trick] Make Borderless Form Moveable

Borderless Form Moveable on CSharp Nghĩ hoài không biết đặt tiêu đề tiếng Việt cho bài viết như thế nào cho dễ hiểu nên tôi để nguyên là tiếng Anh. Đúng như tên tiêu đề, chúng ta sẽ tạo 1 Windows Form trên C# ở dạng không có Border, tức là giống như giao diện MetroUI phẳng và có thể di chuyển cửa sổ đó dễ dàng như có Border vậy.

[DEV] Liệt kê các cổng COM trên máy tính với C#

Giới thiệu Trong 1 Project có giao tiếp với mạch điều khiển bên ngoài qua giao diện GUI trên máy tính, phần ứng dụng viết bằng C# có nhiệm vụ tạo kết nối giữa ứng dụng trên máy tính với mạch giao tiếp bên ngoài thông qua cổng COM đã được chọn. Để ứng dụng liên tục cập nhật các cổng COM hiện có thì chúng ta sử dụng Timer để định thời cho ứng dụng quét cổng COM sau mỗi 1 thời gian interval định trước.

[DEV] Tạo mã Hash từ 1 chuỗi sử dụng nhiều thuật toán (multi-algorithm) với C#

Bài này sẽ nói về cách tạo mã hash trên ngôn ngữ lập trình CSharp (C#) Hàm băm là một hàm toán học chuyển đổi một thông điệp đầu vào có độ dài bất kỳ thành một dãy bit có độ dài cố định (tuỳ thuộc vào thuật toán băm). Dãy bit này được gọi là thông điệp rút gọn (message digest) hay giá trị băm (hash value), đại diện cho thông điệp ban đầu.

[DEV] Mã hóa - giải mã tập tin sử dụng thuật toán mã hóa AES với C#

Mã hóa với AES trên CSharp Thuật toán AES làm việc với các khối dữ liệu có độ dài 128bit và khóa có độ dài 128, 192 hoặc 256bit. Theo Wiki, thiết kế của thuật toán AES có thể ứng dụng vào để bảo vệ các thông tin được xếp hạng Tuyệt Mật. :D Lảm nhảm đủ rồi. Giờ là phần code ứng dụng mã hóa AES với C#: