ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Xử lý lỗi tự thoát Debug của Keil uVision

Kiel uVision tự thoát Mô tả lỗi Sau khi quá trình compile hoàn tất, tiến hành download code xuống Launchpad như bình thường, quá trình này cũng diễn ra suôn sẻ. Đến khi nhấn Ctrl+F5 để vào chế độ Debug (debug session), chương trình Keil uVision (ver 4) nhảy qua chế độ Debug nhưng chưa kịp nhấn nút Run (hoặc F5) để chạy chương trình thì Keil tự động thoát khỏi chế độ Debug!