ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Triển khai Website với Openshift

Tạo Website với Openshift Bài đầu tiên của blog này sẽ nói về chính những dịch vụ mà nó đang chạy trên đó. Chú ý: Nội dung bài này chỉ thích hợp với những người đã có 1 chút kiến thức về các thành phần cũng như cách thức hoạt động của 1 website. Website tồn tại trên mạng cũng giống như 1 ngôi nhà, nó cũng cần có 1 mảnh đất để xây dựng (Hosting), một số nhà (Domain) để gắn cho ngôi nhà của bạn.