ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Kinh nghiệm] Trình tự cài driver cho Laptop Vaio

Không giống như các hãng khác, khi các bạn tiến hành cài đặt driver cho các dòng máy laptop Vaio (Sony) thì không phải cứ cài đầy đủ driver vào là chạy. Có thể sau khi cài đặt, một số chức năng không hoạt động hoặc hoạt động không đúng. Mình cũng không hiểu tại sao lại có các vấn đề phát sinh như vậy, có lẽ đây là đặc trưng của hãng.