ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Cách hiểu đơn giản về Logic Mờ (Fuzzy Logic)

Logic mờ (Fuzzy Logic) Thực sự mà nói, khái niệm này đối với chúng ta (những người không am hiểu sâu về điều khiển tự động) thì quả là cao siêu. (Nghe rất “Mờ” đúng không? :D) Sau bài viết này tôi nghĩ bạn cũng sẽ đỡ mờ hơn giống như tôi. Bài viết này tôi note lại từ một bài viết của 1 thầy bên Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật.