ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[DEV] Mã hóa - giải mã tập tin sử dụng thuật toán mã hóa AES với C#

Mã hóa với AES trên CSharp Thuật toán AES làm việc với các khối dữ liệu có độ dài 128bit và khóa có độ dài 128, 192 hoặc 256bit. Theo Wiki, thiết kế của thuật toán AES có thể ứng dụng vào để bảo vệ các thông tin được xếp hạng Tuyệt Mật. :D Lảm nhảm đủ rồi. Giờ là phần code ứng dụng mã hóa AES với C#: