ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Sử dụng Google Drive làm Host lưu trữ media file cho Website

Dùng Google Drive làm hosting Như đã biết, mỗi tài khoản Google đều được cấp 15GB dung lượng lưu trữ cho Mail, Google Docs, Google Drive… Google Drive cho phép lưu trữ file css, javascript, html, image, file media….. như 1 Host tĩnh. Google Drive có: Tốc độ cao. Dung lượng lưu trữ tương đối lớn. Ổn định. Bảo mật rất tốt. Dễ dàng đồng bộ dữ liệu với máy tính của mình thông qua ứng dụng Google Drive.