ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Vui] Console.log theo phong cách Facebook

Hẳn là nhiều người sẽ để ý cái này khi bật cửa sổ Console trên Facebook: Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi tại sao nó in được chữ stop đỏ lòm mà to banh chành như vậy không? Rất đơn giản, đó là chúng ta phải styling lại nội dung cho cái log này: console.log('%c Nội dung', 'thuộc tính css') Ví dụ: console.log('%c Mày định làm cái gì?