ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Kiểm soát tài chính cá nhân bằng công thức 6 chiếc hũ

Quản lý tài chính cá nhân Hãy chia thu nhập của bạn vào 6 chiếc hũ, đây là công thức quản lý tài chính cá nhân dễ, hiệu quả và đơn giản nhất do tác giả sách “Bí mật tư duy triệu phú đúc kết ra. Công thức này do T. Harv Eker – ông là tác giả của cuốn sách bán rất chạy Bí mật tư duy triệu phú (Secret of Millionaire Mind) và Làm giàu nhanh (Speed Wealth) nghĩ ra.