ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[CTBDB] Vạch lồi ở phím F và J để làm gì?

CTBDB - Có thể bạn đã biết! Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao trên bàn phím laptop, desktop lại xuất hiện 1 cái vạch lồi lên ở phím F và phím J chưa? Thực ra có rất ít người để ý điều này, vạch này cũng mới xuất hiện trên bàn phím từ năm 2002 trở lại đây thôi. Vậy nó để làm gì? Với sự phát triển ngày càng nhanh của khoa học công nghệ, người ta cũng chú trọng nhiều hơn vào việc nghiên cứu hành vi người dùng, nhằm mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như phục vụ người dùng tốt hơn.