ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Lý do Tràng Tiền Plazza chưa thành công - Nguyễn Ích Vinh

Tràng Tiền Plazza Chúng tôi sẽ không mua ở Tràng Tiền vì các bạn muốn chúng tôi tiêu tiền như giới siêu giàu nhưng lại mang cho chúng tôi dịch vụ bình dân. Nguyễn Ích Vinh, người từng nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh Nhật Bản bởi vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi và tinh thần dám nói dám làm đã chia sẻ bài viết chỉ rõ nguyên nhân ế khách của Tràng Tiền Plaza.