ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Cơ bản] Điện trở kéo là gì?

Điện trở kéo là gì? Điện trở kéo là thành phần rất phổ biến trong các mạch số hoặc có sử dụng vi điều khiển. Vậy khi nào và ở đâu chúng ta sử dụng điện trở kéo? Và trị số của điện trở kéo bao nhiêu là đủ? Tại sao chúng lại quan trọng như vậy? Chúng ta có một MCU (vi điều khiển) với một chân được cấu hình là một đầu vào (Input).