ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Project] Mạch đo nhiệt độ - điều khiển động cơ với MSP430G2553

Trễ hẹn đã lâu, tôi chia sẻ với các bạn toàn bộ một mạch mà tôi làm cách đây 1 năm, đó là mạch đo - hiển thị nhiệt độ và điều khiển tốc độ động cơ sử dụng MCU MSP430G2553. Trong mạch này, tôi sử dụng những thành phần chính sau: MCU: Microcontroller MSP430G2553 Sensor: DS18B20 Display device: LCD 16x2 Motor: Bushless 12V DC Nói sơ qua về cách hoạt động của mạch: