ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Bảo mật đối với các thiết bị IoT

Bảo mật đối với các thiết bị IoT Bảo mật là mối quan tâm hàng đầu cho Internet of Things, nó quan trọng không kém gì vấn đề tối ưu năng lượng tiêu thụ, chi phí, cũng như khả năng kết nối không dây. Do các thiết bị IoT được tối ưu hóa cho việc sử dụng năng lượng thấp và chi phí vận hành, vì thế tài nguyên sử dụng cho tính toán không nhiều.

[DEV] Mã hóa - giải mã tập tin sử dụng thuật toán mã hóa AES với C#

Mã hóa với AES trên CSharp Thuật toán AES làm việc với các khối dữ liệu có độ dài 128bit và khóa có độ dài 128, 192 hoặc 256bit. Theo Wiki, thiết kế của thuật toán AES có thể ứng dụng vào để bảo vệ các thông tin được xếp hạng Tuyệt Mật. :D Lảm nhảm đủ rồi. Giờ là phần code ứng dụng mã hóa AES với C#: