ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Quảng cáo là phải sáng tạo - Bill Bernbach

Cách đây 70 năm, Bill Bernbach, CEO lúc đó của DDB, một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới, nghỉ hưu. Ông để lại cho nhân viên và người kế nhiệm mình bức thư sau. Hoá ra sau 70 năm mọi sự vẫn như mới. Ngày 15 tháng 05 năm 1947 Thân gửi _______: Công ty của chúng ta đang ngày một lớn mạnh. Đó là điều đáng mừng. Nhưng cũng chính là điều cần phải lo lắng, và tôi không ngại phải nói rằng mình đang cực kỳ lo lắng.