ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[TIP] Tạo mục lục với nhiều file Word, danh sách hình - bảng biểu

Thông thường, việc tạo mục lục, danh sách bảng biểu và hình ảnh khi chúng ta làm việc trong một file Word khá dễ dàng với mọi người, tuy nhiên để làm việc này với nhiều file cùng lúc (Contents for multiple documents) thì lại là vấn đề khác mà không nhiều người biết. Kịch bản Giả sử bây giờ bạn có 1 dự án viết lách, đồ án hay gì đó đại loại như vậy, mỗi chương bạn viết trong 1 file Word.