ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

10 thủ thuật tối ưu Nginx và PHP-FPM cho website

Tối ưu VPS chạy NGINX và PHP-FPM Nginx + PHP-FPM là mô hình webserver rất phổ biến hiện nay và dần thay thế cho Apache, tốc độ xử lý PHP script của Nginx + PHP-FPM nhanh hơn Apache + Fcgi gấp nhiều lần. Nên được rất nhiều bạn sử dụng và cài đặt trên VPS. Nhưng bạn có biết Nginx + PHP-FPM còn có thể nhanh hơn nữa? Tính đến năm 2015, Adrian Singer đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng Nginx và PHP-FPM cho các website lớn.