ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Dân Developer thường khó hiểu như vậy!

Dev đôi khi cũng khó hiểu như phụ nữ vậy Có thể câu chuyện bên dưới chỉ là câu chuyện vui, nhưng đọc qua cũng thấy có chút gì đó của mình trong đó. :)) Đặc biệt khi đang nghiên cứu 1 vấn đề gì đó có vẻ căng lắm, đầu óc chúng tôi thường hay xoay như chong chóng và khó có thể dứt ra cho đến khi vấn đề được giải quyết.