ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Xử lý khi quên mật khẩu MySQL - Reset MySQL Password

Quên mật khẩu MySQL thì sao Lâu lâu không chịu nhớ mật khẩu MySQL, toàn ghi chú rồi copy - paste, giờ lỡ tay làm mất cái file lưu pass nên lại phải reset lại mật khẩu. Làm cái note này để ghi chú lại. :D Yêu cầu để có thể thực hiện: Bạn phải có quyền thực thi commandline trên hệ thống (1 cách nào đó trực tiếp hoặc gián tiếp) còn nếu không có quyền này thì khỏi cần đọc tiếp.