ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Làm sao để trả lời được câu hỏi phỏng vấn điên rồ của Google

Câu hỏi phỏng vấn điên rồ Một trong những công cụ quan trọng của việc tư duy phản biện có liên quan đến những con số là cho phép bản thân bạn sáng chế ra những câu trả lời sai đối với những rắc rối toán học mà bạn gặp phải. Cứ thoải mái mà trả lời sai! Kể cả những kĩ sư hay các nhà khoa học còn làm việc này hoài à, nên chẳng có lí gì mà chúng ra không khám phá cái bí mật nho nhỏ này của họ: cái nghệ thuật ước lượng, hay còn được gọi là phép tính “nháp trên mặt sau tờ giấy ăn”.