ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Cách ly nguồn và tín hiệu - Signal and Power Isolation

Khái niệm “cách ly” Khái niệm “Cách ly” trong mạch điện và trong 1 hệ thống về bản chất đó là không có 1 đường dẫn điện giữa đầu vào và đầu ra. Hầu hết các kỹ sư đều biết sử dụng biến áp để cách ly điện xoay chiều. Đây cũng là 1 tiêu chuẩn của nhiều thiết kế về nguồn AC. Khái niệm “Cách ly” cũng thường dùng cho tín hiệu và các sub-circuit.