ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Happy Programmer

Happy Programer Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì happy programmer là những programmer(lập trình viên), có khả năng kiếm được tiền và sống tốt bằng việc lập trình, họ training liên tục để trở thành better programmer, và họ hạnh phúc với cuộc sống như vậy.