ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[QTCS] 10 câu nói nổi tiếng của Albert Einstein

10 câu nói nổi tiếng của Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại của mọi thời đại. Đọc để suy ngẫm. Hãy đơn giản mọi thứ “Nếu bạn không thể giải thích cho đứa trẻ 6 tuổi hiểu được, thì chính bạn cũng không hiểu gì cả”. Hãy sáng tạo “Sáng tạo có tính lây lan, hãy truyền nó đi!”. Hãy chăm chỉ và dám mắc sai lầm