ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Project] Cảm biến không dây đơn giản với MSP430 và nRF24L01

Simple wireless sensor Mạch cảm biến không dây sử dụng MSP430 và module nRF24L01 Thành phần chính của mạch gồm có: MCU MSP430G2553 Module nRF24L01 Cảm biến DS18B20 (Cảm biến số cho dễ dùng) KIT LaunchPad dòng ValueLine Nguyên lý hoạt động của mạch Đo nhiệt độ, điện áp trên mạch Client => Gửi dữ liệu này về Station. Tại Station có nhiệm vụ chuyển dữ liệu này lên PC thông qua UART.

[Project] Mạch đo nhiệt độ - điều khiển động cơ với MSP430G2553

Trễ hẹn đã lâu, tôi chia sẻ với các bạn toàn bộ một mạch mà tôi làm cách đây 1 năm, đó là mạch đo - hiển thị nhiệt độ và điều khiển tốc độ động cơ sử dụng MCU MSP430G2553. Trong mạch này, tôi sử dụng những thành phần chính sau: MCU: Microcontroller MSP430G2553 Sensor: DS18B20 Display device: LCD 16x2 Motor: Bushless 12V DC Nói sơ qua về cách hoạt động của mạch: