ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Infographic - Các công cụ mà SEO-er không thể thiếu

Các công cụ hỗ trợ SEO trực tuyến Flora Pang, một nhà tư vấn trong lĩnh vực Markerting Online đã có bài tổng hợp các công cụ hỗ trợ SEO trực tuyến mà cô sử dụng trong quá trình làm việc. Những công cụ này có tính năng không thua kém các công cụ trả phí, và đặc biệt là nó miễn phí. Các công cụ bao gồm: Công cụ phân tích, thống kê từ khóa.