ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Linux] Truyền file qua giao tiếp Serial

ZMODEM - Giao thức truyền file qua kết nối Serial Trên một board Embedded Linux (đã bị bỏ cổng Ethernet), để có thể truyền file vào board thì người ta có thể truyền file qua giao tiếp Serial (Cổng giao tiếp này có mặt trên hầu như tất cả các sản phẩm nhúng - mục đích để giao tiếp hoặc debug hệ thống). Bạn cũng có thể custom phương pháp này để sử dụng cho các bo mạch nhúng khác.

[DEV] Liệt kê các cổng COM trên máy tính với C#

Giới thiệu Trong 1 Project có giao tiếp với mạch điều khiển bên ngoài qua giao diện GUI trên máy tính, phần ứng dụng viết bằng C# có nhiệm vụ tạo kết nối giữa ứng dụng trên máy tính với mạch giao tiếp bên ngoài thông qua cổng COM đã được chọn. Để ứng dụng liên tục cập nhật các cổng COM hiện có thì chúng ta sử dụng Timer để định thời cho ứng dụng quét cổng COM sau mỗi 1 thời gian interval định trước.