ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

10 thủ thuật tối ưu Nginx và PHP-FPM cho website

Tối ưu VPS chạy NGINX và PHP-FPM Nginx + PHP-FPM là mô hình webserver rất phổ biến hiện nay và dần thay thế cho Apache, tốc độ xử lý PHP script của Nginx + PHP-FPM nhanh hơn Apache + Fcgi gấp nhiều lần. Nên được rất nhiều bạn sử dụng và cài đặt trên VPS. Nhưng bạn có biết Nginx + PHP-FPM còn có thể nhanh hơn nữa? Tính đến năm 2015, Adrian Singer đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng Nginx và PHP-FPM cho các website lớn.

Webserver MicroApache and PHP for Windows

MicroApache Webserver Phiên bản Webserver cực nhỏ chạy trên windows, bao gồm Apache và PHP. Được kế thừa từ “DokuWiki on a Stick”, phiên bản này tôi đã mod lại với việc nâng cấp Apache và PHP lên phiên bản cao nhất ở hiện tại. Dung lượng rất nhẹ, sau giải nén chỉ chiếm hơn 10MB, hỗ trợ mã nguồn PHP đơn giản, SQLite, CURL… (Chi tiết xem phpinfo.php)