ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Side Project - Công cụ gia tăng giá trị cá nhân

Side project Tại sao bạn cần làm Side Project Xây dựng một sản phẩm sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm và kỹ năng đáng giá: từ việc lên ý tưởng, lập kế hoạch thực hiện và nhiều nhiều thứ phải làm nữa… Kết quả là bạn sẽ có một sản phẩm thiết thực, ít nhất là với bạn. Học thứ gì đó mới - Còn cơ hội nào tuyệt vời hơn để bạn thử nghiệm và học hỏi một công nghệ mới, tìm hiểu một kỹ thuật mới… bởi vì Side Project không liên quan trực tiếp đến vấn đề cơm áo gạo tiền, bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm.