ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Share] Tập hợp một số BTL cơ sở mạng thông tin

Bài trước tôi đã hướng dẫn cách cài đặt và các thành phần của phần mềm mô phỏng mạng NS2 (Network Simulator). Hướng dẫn cài đặt Network Simulator 2 (NS2) Dựa vào những kiến thức lý thuyết về định tuyến, hàng đợi, mạng hàng đợi… của môn Cơ sở mạng thông tin đã học trên lớp, kết hợp với việc đọc code và viết code chạy test ngay là cách nhanh nhất để xử lý bài tập lớn môn này.

Hướng dẫn cài TraceGraph hỗ trợ cho NS2

TraceGraph TraceGraph là bộ phân tích file trace, sử dụng kèm với phần mềm mô phỏng Network Simulator để xử lý, thống kê dữ liệu sinh ra từ NS. Chương trình này hỗ trợ cả Windows, Linux, Unix. Trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ hướng dẫn nhanh việc cài đặt bộ phân tích bổ sung này trên Linux (Trên máy đã cài đặt NS2), trong ví dụ này là Ubuntu và Lubuntu.

Hướng dẫn cài đặt Network Simulator 2 (NS2)

NS2 (Network Simulator) NS2 (Network Simulator) là 1 công cụ mô phỏng mạng diện rộng WAN và mạng cục bộ LAN. Tạo môi trường giả lập cho việc nghiên cứu, học tập về các giao thức, kiến trúc mạng. Sau nhiều cố gắng cài NS2 lên Windows với Cygwin nhưng không thành công (Có nhiều lỗi không biết đâu với đâu). Dạo qua 1 vòng với bạn Google, có thể thấy rất nhiều hướng dẫn, tuy nhiên khi làm theo vẫn bị một vài lỗi nhỏ.