ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

5 Lý Do Bạn Nên Chọn Embedded Software

Có nên chọn Embedded Software Bài viết được blog lại từ itviecblog Dưới đây là bài phỏng vấn Timo Krokowski, Tổng Giám Đốc của HELLA Việt Nam, ông đã chia sẻ 5 lý do vì sao developer Việt Nam nên học Embedded Software. HELLA là công ty hàng đầu trong lĩnh vực embedded software của ngành công nghiệp tự động của Đức. Embedded software là gì? Embedded software là software được viết cho một mục đích cụ thể dựa vào một phần của hardware.