ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[CSharp] Bảo vệ Database SQLite bằng mật khẩu

Bảo vệ Database SQLite Khi thiết kế ứng dụng, để lưu trữ một số dữ liệu nhỏ thì người ta hay dùng XML, JSON hoặc SQLite. Các phương pháp lưu trữ này có ưu điểm là có tính di động (portable) cao, không yêu cầu máy tính phải cài thêm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào khác. Lưu trữ ở dạng này thì thường là dữ liệu thô ở dạng plain-text, không được mã hóa.

[CSharp] Tăng hiệu suất Insert dữ liệu khi làm việc với SQLite

Trong SQLite, mỗi khi muốn chèn 1 bản ghi vào Database thì chúng ra cứ query rồi exec là được. Nhưng khi bạn muốn insert (chèn) hàng trăm, hàng ngàn cho đến hàng triệu bản ghi thì phương pháp trên sẽ khiến cỗ máy của chúng ta ì ạch 1 cách không thể tưởng tượng nổi. May mắn rằng SQLite có hỗ trợ chúng ta 1 phương pháp đóng gói nhiều câu lệnh insert vào làm một gói rồi thực thi nó trong 1 lần duy nhất.