ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Trick] Một số thủ thuật khi vẽ mạch với Altium

Thủ thuật Altium Với mong muốn ghi lại những thủ thuật khi vẽ mạch với Altium một cách chi tiết, do vậy mục này sẽ ngày 1 dài ra nên tôi tách ra khỏi bài viết ”Tổng hợp phím tắt trong Altium”. Bài viết này sẽ tổng hợp một số mẹo, hoặc những kinh nghiệm, thủ thuật cần thiết khi vẽ mạch với Altium. Một vài trick nho nhỏ khi vẽ mạch (Có thể bạn thừa biết!