ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[Dev] Bài thực hành Tin đại cương số 5 – C++

Bài thực hành Tin Đại Cương số 5 - BKHN. Bài này mình viết từ năm 2011 khi mình học đại cương trên Blog của lớp, giờ chuyển về Blog của mình để lưu trữ lại cho mấy em học sau ngâm cứu thêm nếu chưa hiểu. Và cũng có thể giải đáp tốt hơn nếu các bạn có thắc mắc. Lần này các bạn có thể đã hiểu tương đối rõ những lệnh nhập xuất trong C (printf & scanf) cộng với viết code hơi nhiều nên mình hơi lười, viết có 1 chút của C++ (cout & cin & endl) cho nhanh.

[Dev] Bài thực hành Tin đại cương số 4 - C++

Bài thực hành Tin Đại Cương số 4 - BKHN. Bài này mình viết từ năm 2011 khi mình học đại cương trên Blog của lớp, giờ chuyển về Blog của mình để lưu trữ lại cho mấy em học sau ngâm cứu thêm nếu chưa hiểu. Và cũng có thể giải đáp tốt hơn nếu các bạn có thắc mắc. Bài viết liên quan: Bài thực hành Tin đại cương số 3 Bài thực hành Tin đại cương số 5 Trong chuỗi bài tập này dù là dùng ngôn ngữ C, tuy nhiên do lười nên có chỗ mình viết bằng C++.

[Dev] Bài thực hành Tin đại cương số 3 – C++

Bài thực hành Tin Đại Cương số 3 - BKHN. Bài này mình viết từ năm 2011 khi mình học đại cương trên Blog của lớp, giờ chuyển về Blog của mình để lưu trữ lại cho mấy em học sau ngâm cứu thêm nếu chưa hiểu. Và cũng có thể giải đáp tốt hơn nếu các bạn có thắc mắc. Bài viết liên quan: Bài thực hành Tin đại cương số 4 Bài thực hành Tin đại cương số 5 Trong chuỗi bài tập này dù là dùng ngôn ngữ C, tuy nhiên do lười nên có chỗ mình viết bằng C++.