ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Tạo Child Theme cho Wordpress theo cách mới

Child Theme cho Wordpress Child theme có thể hiểu là 1 theme con và nó kế thừa toàn bộ các đặc điểm của theme mẹ (Parent theme). Hầu như mọi theme đều có thể dễ dàng tạo ra child theme, mục đích sử dụng của child theme là hỗ trợ tùy biến theme mẹ mà không cần tác động trực tiếp lên theme mẹ. Mỗi theme chúng ta sử dụng thì người thiết kế sẽ liên tục đưa ra các bản cập nhật (update) cho theme đó, việc phải chỉnh sửa lại mỗi khi cập nhật theme mới không phải là điều đơn giản.