ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Sửa lỗi Flash Download Failed khi lập trình TivaC

Lỗi Flash Download Failed Trong quá trình nạp chương trình xuống con TivaC Series TM4C123G LaunchPad, mình có gặp lỗi Flash Download Failed khiến cho việc nạp chương trình thất bại, tưởng chừng như con vi xử lý đã thành cục gạch. Bài viết này sẽ giúp bạn cứu lại chiếc LaunchPad đó. Nguyên nhân Tình trạng lỗi như sau: sau khi tiến hành Build project hoàn tất, khi mình nhất nút Load để tiến hành Download chương trình xuống board thì xuất hiện lỗi:

Tự học lập trình ARM - Phần 2: Cài đặt IDE và thiết lập cấu hình

Tự học lập trình ARM Tự học lập trình ARM - Phần 2: Cài đặt IDE và thiết lập cấu hình Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cấu hình đường dẫn, thư viện cho các IDE để sẵn sàng làm việc với board LaunchPad Tiva C. Bao gồm Energia, Code Composer Studio, TivaWare… 1. Cài đặt IDE 1.1. Energia Phần mềm này có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt, bạn chỉ cần tải về, giải nén và chạy.

Tự học lập trình ARM - Phần 1: Bắt đầu với ARM

ARM là gì Series bài viết ghi lại quá trình bắt đầu tìm hiểu, lập trình vi điều khiển lõi ARM. Hi vọng sẽ giúp bạn có một cách tiếp cận dễ hơn đến với thế giới ARM. Let’s start! Cấu trúc ARM (viết tắt từ tên gốc là Advanced RISC Machine) là một loại cấu trúc vi xử lý 32 bit và 64 bit kiểu RISC được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế nhúng.