ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

[DIY] USB chuyển đổi USB-UART dùng CH340G

USB-UART Giao tiếp UART là viết tắt của Universal Asynchronous Receiver – Transmitter, UART có mặt trên hầu hết các loại VĐK. Giao tiếp UART phải nói là rất tiện dụng, tuy nhiên các máy tính ngày nay đã không còn tích hợp cổng giao tiếp này nữa. Vì vậy buộc chúng ta phải chuyển đổi UART sang một giao tiếp hiện đại hơn đó là USB. Có khá nhiều IC hỗ trợ công việc này như FT232, PL2303, CP2102…