ThanhNT Blog's

Computer, Networking, Embedded Systems, PCB Design

Backup định kỳ Database và Web Source từ OpenShift lên Dropbox

Backup OpenShift lên Dropbox Bài này sẽ hướng dẫn thiết lập sao lưu tự động mã nguồn và database trang web đăng ký tại Openshift lên Dropbox. Chú ý Ở đây tôi backup cả mã nguồn vì tất cả các file media (nhạc, ảnh…) tôi để trên máy chủ khác nên mã nguồn của tôi rất nhẹ, nếu các bạn sử dụng với forum, blog mà không dùng CDN riêng (tức lưu trữ file media luôn trên Host) thì tôi e rằng sau khi backup thì khối dữ liệu của bạn sẽ tương đối lớn, về thời gian dài sẽ phát sinh rắc rối do việc upload 1 file quá lớn là không khả thi.